51 Debata „Miasto przyjazne dzieciom” - relacja

W poniedziałek 25 marca 2019 roku na WNoZiGP odbyła się 51. Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”. Tematem spotkania było „Miasto przyjazne dzieciom”. Prelegentem był Pan Rafał Sadownik, dyrektor artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów, pomysłodawca „Rezerwatu Dzikich Dzieci” w Lublinie.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania. W debacie brali udział studenci z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, jak i goście spoza wydziału.

Celem spotkania było odpowiedź na pytania: dlaczego dzieci znikły z przestrzeni publicznych i jakie są główne wzywania stojące przed dziećmi żyjącymi w  dzisiejszych miastach? A ponadto zaprezentowanie pomysłów i konkretnych rozwiązań mających przywrócić miasta dzieciom.

Na debacie dowiedzieliśmy się jak na przestrzeni lat zmieniło się dzieciństwo i czym jest czas wolny w rozumieniu dziecka i dorosłego. Poznaliśmy skutki pozbawienia dzieci zabawy, a także jaki wpływ na zdrowie ma deficyt obcowania z naturą. Zostały również przedstawione projekty m.in. Barcelona Superblocks, Darling Quarter w  Sydney i King’s Cross Central, które wykorzystały wielofunkcyjne formy architektury w celu stworzenia miejsc atrakcyjnych dla odbiorców w każdym wieku. Prelegent podzielił się również z nami własnymi przemyśleniami na temat tworzenia i funkcjonowania przyjaznych przestrzeni dla dzieci, m.in. mówił o „Rezerwacie Dzikich Dzieci” w Lublinie.

Bardzo dziękujemy Panu Rafałowi Sadownikowi za wartościową prelekcję, a gościom za interesującą wymianę poglądów. 

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Studencka Debata „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”.

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2019