2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, Lublin 11-13 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w:
 
2019 RSA Central and Eastern Europe Conference
pt. “Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies
 
organizowanej przez Regional Studies Association oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, która odbędzie się w dniach 11-13 września w obiektach akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Głównym celem konferencji jest dyskusja nad wyzwaniami, czynnikami i perspektywami rozwoju obszarów metropolitalnych oraz peryferyjnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególna uwaga będzie skierowana na problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne obszarów, analizowane w odniesieniu do różnych skal przestrzennych – od regionalnych, poprzez krajowe, aż do europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące problematyki Konferencji oraz warunków uczestnictwa dostępne są pod adresem: http://bit.ly/cee2019.
 
Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE! W celu rejestracji należy przesłać zgłoszenie wraz z abstraktem (do 250 słów). Obowiązuje rejestracja on-line: http://bit.ly/2JQ0PLc.
 
Termin zgłoszeń upływa 9 lipca 2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2019