1. miejsce na panelu doktorancko-studenckim

Dwójka naszych studentów kierunku geografia, Jagoda Ziewiec i Kamil Kultys, zajęła 1. miejsce w sesji referatowej panelu doktorancko-studenckiego za wygłoszenie referatu podczas 42. Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Geografów. Zjazd odbył się w dniach 25-26 października br. pod hasłem przewodnim „Geografia dawniej i dziś”. Gospodarzem był Uniwersytet Wrocławski.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań młodych naukowców oraz integracja studenckiego środowiska naukowego. Studenci wzięli także udział w sesji terenowej, która poświęcona była zagadnieniom geologicznym, geomorfologicznym oraz hydrologicznym Masywu Ślęży. Dodatkowo poruszano problematykę zagospodarowania turystycznego tego fragmentu Przedgórza Sudeckiego.

Temat nagrodzonego referatu naszych studentów to „Etymologia wybranych nazw geograficznych w gminie Kozienice”.

Nagrodzeni studenci i członkowie jury.

 

 

  

Uczestnicy Zjazdu podczas sesji terenowej

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2019