„Twój wymarzony UMCS” w I LO

W dniu 21 marca 2019 roku Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” pod okiem opiekuna koła - dr Dagmary Kociuby zorganizowało warsztaty pt.: „Twój wymarzony UMCS”. Wydarzenie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Warsztaty koordynowały: Karolina Szwarnowska oraz Natalia Tołtyżewska, które wspierała Aleksandra Mazur.

Udział w warsztatach wzięła udział klasa 2A z maturą międzynarodową. Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz zaprojektowanie funkcjonalnej przestrzeni Kampusu Zachodniego, czyli terenu wokół Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Artystycznego oraz Instytutu Muzyki.

Uczestnicy doskonale poradzili sobie z powierzonym zadaniem. Powstały dwa odmienne, ale bardzo inspirujące projekty. Pierwsza praca opierała się głównie na uporządkowaniu terenu zieleni i stworzeniu parku jako „oazy spokoju” dla użytkowników. Kolejnym celem była rozbudowa parkingu samochodowego oraz dodanie przystanków autobusowych w pobliżu obiektów akademickich.  W drugim projekcie przedstawione zostały zaskakujące rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu. Autorzy uwzględnili w swoim projekcie nie tylko kosze do segregacji odpadów, ale także miejsce, gdzie mieszkańcy mogą wymienić np. butelki plastikowe na zniżki autobusowe. Jest to dość innowacyjne rozwiązanie, ponieważ zachęca społeczeństwo do dbania o środowisko. Projekt uwzględniał także trzy skwery ze zbiornikami wodnymi, służące rekreacji i odpoczynkowi.  W obu projektach nie zapomniano o najważniejszych usługach jakim są m.in. ksera, stołówki, biletomaty. Na szkicach map nie mogło również zabraknąć nowoczesnych akademików oraz siłowni. 

Uczniowie wspierani przez Panią Profesor Katarzynę Dobek z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach.

Projekt „Twój wymarzony UMCS” jest realizowany w ramach grantów Biura Promocji UMCS oraz Samorządu Studentów UMCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2019