„SmartCity” na Lublin Jams#5

W dniach 3-4 marca 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” uczestniczyli w warsztatach „Lublin Jams#5: Przemysły kreatywne”. Pierwsza cześć warsztatów odbyła się w Trybunalska City Pub. Organizatorem warsztatów była Fundacja TEAM Teatrikon.  Uczestnicy warsztatów pracowali za pomocą metodologii projektowania usług (service design). Jest to pięcioetapowy proces tworzenia nowych rozwiązań w obszarze usług, który w centrum zainteresowań stawia  użytkownika i jego realne potrzeby.

Podczas dwóch dni warsztatów uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, mieli za zadanie przyjrzeć się Lublinowi oraz zaprojektować usługi, które pomogą rozwinąć ofertę miasta.

Każda z grup musiała stworzyć profil osoby, przedstawić jej problem oraz wymyślić sposób jak ten problem rozwiązać. Podczas 14 godzinnych warsztatów powstały trzy projekty, przeznczone dla odmiennych grup odbiorców. Pierwszy projekt skierowany był do grupy artystów, którzy nie do końca mają pomysł jak swoją twórczość zmonetaryzować. W odpowiedzi na ich problemy grupa pierwsza stworzyła prototyp portalu internetowego o randze lokalnej www. Młodzi-artyści.pl, na którym artyści mogliby reklamować swoją twórczość. Grupa druga swój projekt skierowała do grupy lubelskich Influencerów oraz przedsiębiorców. Przedsięwzięcie polegało by na spotkaniu typu „Speed Dating”, podczas którego podczas 3 serii, 5-minutowych rozmów pomiędzy dwiema grupami, rozmówcy mogli wymienić się kontaktami, co w przyszłości mogłoby zaowocować dwustronnymi korzyściami. Natomiast rozwiązaniem problemu tzw. Outsider’ów zajęła się grupa nr 3, która stworzyła projekt aplikacji „FuchMistrz”. Dzięki aplikacji programiści oraz inni mogliby znaleźć oferty zleceń i współpracy.

Po zakończeniu pierwszej części warsztatów każda grupa miała za zadanie zebranie opinie na temat swojego projektu wśród potencjalnych odbiorców. Etap testowania trwał 3 dni. Prezentacja i ostateczne podsumowanie projektów odbyło się 8 marca w kawiarni Pożegnanie z Afryką. 

Tegoroczna edycja warsztatów finansowana była ze środków Urzędu Miasta Lublin. 

Dominika Mazur
SKNP „SmartCity”

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2018