XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy Skomplikowane i Proste Młodzi Uczeni o Swoich Badaniach

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasiła XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy SKOMPLIKOWANE I PROSTE, MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Przyjmowane będą teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami). Artykuły należy przesyłać do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.

Dla laureatów przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Laureat I nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
 4. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 5. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 6. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. 4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

 Laureat III nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1595 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Dla laureatów czterech równorzędnych wyróżnień także przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
 4. Urządzenie MLWG3 do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Szczegółowe informacje dot. konkursu.

Kontakt: 
Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22, e-mail: filip@forumakademickie.pl.


Zespół ds Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  7 lipca 2017