Wyniki Ankiety Oceny Zajęć - semestr zimowy 2015/2016

DROGIE STUDENTKI I DRODZY STUDENCI WYDZIAŁU MFiI 

Dziękuję bardzo za Państwa aktywny udział w Ankiecie Oceny Zajęć dla semestru zimowego 2015/2016. Według raportu przygotowanego przez Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia zawierającego ogólne oceny Uniwersytetu oraz poszczególnych wydziałów wynika, że Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki został oceniony jako jednostka na 4,5 (w skali od 1 do 5). Połowa nauczycieli akademickich naszego Wydziału otrzymała ocenę powyżej 4,62, a w badaniu wzięło udział 40,1 % studentów (405 studentów, podczas gdy w roku 2014 było ich tylko 143).

Wszystkie uwagi wyrażone przez Państwa w Ankiecie Oceny Zajęć zostały wnikliwie przeanalizowane przez władze Wydziału, a wnioski pomogą we wprowadzeniu ewentualnych zmian.

Zgodnie z Państwa opiniami najwyżej zostali ocenieni następujący nauczyciele akademiccy:

 1. Bartłomiej Kotyra
 2. Anna Gąsior
 3. Karol Kuczyński
 4. Rafał Stęgierski
 5. Monika Budzyńska
 6. Waldemar Suszyński
 7. Marek Wiśniewski
 8. Katarzyna Broniszewska
 9. Mariusz Krawiec
 10. Marek Góźdź
 11. Michał Kufel 

Z kilkoma nauczycielami, którzy otrzymali oceny poniżej 4 punktów zostały przeprowadzone rozmowy w celu wypracowania działań zapobiegających w przyszłości niskim ocenom. 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie w jak najlepsze funkcjonowanie Wydziału i Uczelni.

Zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ankiety Oceny Zajęć prowadzonej w semestrze letnim 2015/2016 za pośrednictwem portalu USOSweb.

Dziekan Wydziału MFiI

  Aktualności

  Data dodania
  18 maja 2016