Wykłady popularnonaukowe dr. Jerzego Mycki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

W ramach współpracy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z XXX liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, dr Jerzy Mycka wygłosił dziś dwa wykłady o charakterze popularnonaukowym. 2 czerwca odbył się wykład pt. “Czy płaszczyzna jest płaska? Historia jednego aksjomatu”. Dotyczył on słynnego piątego aksjomatu Euklidesa. W wykładzie wzięło udział ok. 70 uczniów i uczennic.

Również 2 czerwca dr Jerzy Mycka zaprezentował wykład zatytułowany “Co to jest liczba? Impresje filozoficzno-matematyczne".

Z kolei 3 czerwca dr Jerzy Mycka zaprezentuje wykład pt. “Jedno zadanie, wiele sposobów rozwiązania”. W ramach wykładu dr Mycka zaprezentuje różnorodność technik matematycznych, które pozwalają na konstruowanie rozwiązań dla poszczególnych problemów matematycznych.

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2022