Wykład z astrofizyki: Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? - 18.01.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny wykład z astrofizyki!

Dane napływające z teleskopu Keplera i jego modyfikacji K2, teleskopu Hubble’a oraz interferometru MUSE, pokazują, że istnienie układów planetarnych w kosmosie jest dość powszechnym zjawiskiem. Do poszukiwania planet układów pozaziemskich (tzw. eksoplanet) stosuje się metodę Dopplera, pomiar zmiany blasku gwiazdy, mikrosoczewkowanie grawitacyjne czy też badanie polaryzacji pyłu, w którym porusza się eksoplaneta. Najbliższe Słońca gwiazdy też posiadają planety. Ciekawym problemem jest badanie składu atmosfery planet - niektóre z nich posiadają atmosferę złożoną z tlenku węgla, metanu, dwutlenku węgla, a nawet tlenku tytanu. Największym problemem jawi się jednak sposób dotarcia w rozsądnym czasie do układów planetarnych mających ziemiopodobne planety z wodą w stanie ciekłym (będących w tzw. strefie życia).


Wykład rozpocznie się 18.01.2018 r. o godz. 17.00 w Auli Instytutu Fizyki im. St. Ziemeckiego (budynek B, I piętro).  

Wykładowcyprof. dr hab. Krzysztof Murawski i prof. dr hab.  Marek Rogatko (Katedra Fizyki Teoretycznej - Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki UMCS).

    Aktualności

    Data dodania
    16 stycznia 2018