Wybory do Rad Naukowych Instytutu Matematyki, Instytutu Fizyki oraz Instytutu Informatyki UMCS w dniu 27.06.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
informuje
 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
że
w dniu 27 czerwca 2019 r. w sali 217 Instytutu Informatyki  odbędą się wybory do Rad Naukowych  Instytutu Matematyki, Instytutu Fizyki oraz Instytutu Informatyki  wg poniższego harmonogramu:  09:00 – Instytut Matematyki,  09:30 – Instytut Fizyki,  10:00 – Instytut Informatyki.
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.  Kandydat powinien być zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku należącym do grupy pracowników badawczych lub badawczodydaktycznych oraz powinien wskazać w swoim oświadczeniu, że dyscyplina rady naukowej instytutu stanowi dyscyplinę wiodącą.
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2019