Webinar firmy MaKoLab - informacja

W związku z porozumieniem, jakie 6 grudnia 2021r. nasza uczelnia podpisała z firmą MakoLab, we  wtorek 25 stycznia o godz. 18:00 odbył się webinar firmy MakoLab dotyczący sztucznej inteligencji. Na spotkanie zostali zaproszeni zostali studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (w szczególności kierunku geoinformatyka). Spotkanie rozpoczął Pan Tomasz Małecki - Manager lubelskiego oddziału spółki MakoLab. Następnie wykład pt. : "Nowa odsłona Sztucznej Inteligencji - GPT-3"  przedstawił Pan Łukasz Zalewski - inżynier uczenia maszynowego w tej firmie. Webinar dotyczył głównie dużych modeli językowych (w skrócie LLM), z głównym naciskiem na GPT-3, Codex oraz GitHub Copilot. Prelegent rozpoczął od wskazania ciekawych i kontrowersyjnych zastosowań modeli językowych. Jako pierwszy punkt omówił transformery, czyli rodzinę modeli uczenia maszynowego przeznaczonych do przetwarzania sekwencji (takich jak sekwencja słów). Następnie odpowiedział na pytanie, czym właściwie są duże modele językowe, omówił ich parametry i ilość danych, na których były trenowane te modele. Główną składową webinaru było omówienie modelu GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), wykorzystującego głębokie uczenie do tworzenia tekstu podobnego do ludzkiego. GPT-3 to nowa odsłona GPT-2, algorytmu stworzonego przez laboratorium badawcze sztucznej inteligencji  OpenAI. Prelegent omówił cechy charakterystyczne tego modelu, pokazując praktyczne przykłady z wykorzystaniem API GPT-3 oraz OpenAI. Następnie poruszony został temat inżynierii promptów, semantycznego przeszukiwania oraz modeli odpowiadających na pytania, wraz z odpowiednimi przypadkami użycia. Ostatnią poruszaną kwestią było generowanie kodu i tekstu, szczególnie budowa asystentów kodu z wykorzystaniem architektury Codex oraz GitHub Copilot.

Spotkanie zakończył Pan Tomasz Małecki, zachęcając słuchaczy do uczestnictwa w praktykach i stażach firmy MakoLab. Na potrzeby procesu rekrutacji został utworzony formularz: bit.ly/WebinarGPT3, gdzie można zgłosić chęć współpracy, wysyłając swoje CV.

Podczas webinaru Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki reprezentowały: Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Pani dr hab. Beata Bylina oraz dr Aneta Wróblewska, koordynator ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Instytutu Informatyki UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022