Warunki dopuszczenia do egzaminu magisterskiego/licencjackiego i opis CD/dyskietki

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1. uzyskanie w terminie zaliczeń wszystkich semestrów objętych planem studiów i złożenie indeksu do zaliczenia ostatniego semestru w dziekanacie (z rozliczonymi bibliotekami) odpowiednio wcześniej
2. złożenie w terminie pracy dyplomowej (wyłącznie w miękkiej oprawie, drukowanej dwustronnie, oprócz tematu w języku polskim egzemplarze prac powinny zawierać temat w języku angielskim) wraz z jej kopią na nośniku cyfrowym i dwóch oświadczeń (do pobrania w dziekanacie)
3. praca dyplomowa powinna zawierać oświadczenia promotora i autora pracy - druk do pobrania w dziekanacie
4. wniesienie opłaty za druk dyplomu - 60 zł.
5. złożenie 4 zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.
Wyżej wymienione warunki należy spełnić na co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym.

Dyskietka/CD powinna być opatrzona etykietą zawierającą dane:

 • imię i nazwisko autora pracy 
 • tytuł pracy 
 • nazwę i kierunek studiów 
 • datę złożenia pracy 
 • nazwę i numer wersji edytora (jeżeli praca jest pisana w Microsoft Word to musi być nagrana w formacie .rtf)

  Aktualności

  Data dodania
  24 kwietnia 2012