VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Kongres Młodych Matematyków Polskich jest cyklicznym wydarzeniem, skupiającym uzdolnionych matematycznie uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Polski. Uczestnicy tych spotkań mają możliwość wysłuchania specjalnych wykładów przygotowanych przez innych uczniów oraz znanych polskich matematyków, nawiązania kontaktów, dyskusji i wymiany doświadczeń z miłośnikami matematyki - rówieśnikami, jak i nauczycielami akademickimi.

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Poprzednie edycje miały miejsce w: Warszawie (2004)Poznaniu (2008)Krakowie (2010) Gdańsku (2012) Zielonej Górze (2014) i Warszawie (2016).

Zachęcamy wszystkich uczestników do zapoznania się z programem oraz niezbędnymi informacjami dotyczącymi Kongresu. 

Organizatorami Kongresów Młodych Matematyków Polskich (od drugiego począwszy) są jednostki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych. Głównymi organizatorami Pierwszego Kongresu (2004) był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ustalono, że głównymi organizatorami każdego z następnych Kongresów będą Instytut Matematyczny PAN i Wydział (Instytut) wyższej uczelni, na której dany Kongres się odbędzie. Pozostałe jednostki są współorganizatorami Kongresu.

Organizatorzy główni:

Współorganizatorzy:


Informacje praktyczne (O LublinieKampus i Wydział MFiIDojazdNoclegi)

Informacja o UMCS i Wydziale MFI UMCS

Program

Strona internetowa

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2018