Ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników naukowych

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów na rok akademicki 2013/2014 zawarte zostało w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group O/Lublin (ul. Ochotnicza10, 20-012 Lublin).

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, 
że ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów na rok akademicki 2013/2014
zawarte zostało w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group O/Lublin

(ul. Ochotnicza10, 20-012 Lublin). 

Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

Suma ubezpieczenia: 41 000 zł


Składka od 1 osoby wynosi 45 zł

W tym roku składkę opłacamy przelewem (wraz z podaniem imienia

i nazwiska osoby ubezpieczonej oraz roku i kierunku studiów) na konto bankowe: 

31 1140 1094 0000 2905 1600 1214 
z dopiskiem „Ubezpieczenie studenckie” 

w BRE BANK SA o/Lublin 
ul. Krakowskie Przedmieście 6 
20-954 Lublin 

UWAGA! 
Z potwierdzeniem przelewu zapraszamy do Samorządów Wydziałowych oraz Zarządu Uczelnianego 
Samorządu Studentów po odbiór potwierdzenia ubezpieczenia i numeru polisy. 

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2013