Szkolenie z Etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów dla I roku w roku akademickim 2013/14

Szkolenie z zakresu "Etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów" dla studentów w formie e-learningu

Szkolenie z zakresu "Etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów" dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będzie w formie e-learningu. Studenci będą mieli dostęp do szkolenia poprzez Wirtualny Kampus swojego wydziału/instytutu, po utworzeniu konta.

Instytut Fizyki: https://fizyka.kampus.umcs.lublin.pl/modle/
- termin: 06-12.12.2013 r.

Instytut Matematyki: https://matematyka.kampus.umcs.lublin.pl/modle/
- termin: 30.12.2013 r.-05.01.2014 r.

Instytut Informatyki: https://informatyka.kampus.umcs.lublin.pl/modle/
- termin: 22-28.12.2013 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i koordynację szkolenia jest dr Jakub Kosowski; e-mail: jakub.kosowski@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2013