Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. 

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia komunikatu wśród osób potencjalnie zainteresowanych programami stypendialnymi i pozostajemy do Państwa dyspozycji celem odpowiedzenia na wszelkie pytania i uwagi.

Termin składania formularzy: 16 maja 2016 r.

Z wyrazami szacunku,                            

Antonin Borgnon

Chargé de Mission Scientifique
Ambassade de France en Pologne
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie, Pologne

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/


Plakat informacyjny

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 stycznia 2016