Społeczeństwo informacyjne - międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Społeczeństwo informacyjne ma profil ogólnouniwersytecki, ale obfituje w zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych i informatycznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów, umiejętnościami interpersonalnymi.

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Atutem kierunku jest jego praktyczny wymiar dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży ICT. 

Większość zajęć odbywa się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne informatyczne. Do dyspozycji studentów jest sprzęt wysokiej klasy, m.in. skaner i drukarka 3D, superkomputer Solaris, dzięki któremu możliwe jest rozwiązywanie problemów obliczeniowych wymagających potężnych zasobów.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia - prowadzone wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS

Ulotka informacyjna

Opis kierunków studiów

Program studiów stacjonarnych I stopnia

Program studiów niestacjonarnych I stopnia

Efekty kształcenia

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2016