Składanie wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

Szanowni Państwo,
informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin. Termin składania wniosków do 31 października 2018 r. w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
Więcej informacji na stronie:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/ oraz na facebooku @Lublin.Przedsiębiorczy
 
Z poważaniem,

Monika Zub-Nowosad

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Plac Litewski 1
20-080 Lublin
tel. +48 81 466 2500
fax  +48 81 466 2501
e-mail: inwestorzy@lublin.eu
www.gospodarka.lublin.eu

City of Lublin
Strategy and Investor Relations Department
Plac Litewski 1
20-080 Lublin
Poland
phone +48 81 466 2500
fax   +48 81 466 2501
e-mail: inwestorzy@lublin.eu
www.invest.lublin.eu

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2018