Schemat obiegu dokumentów FI TV, dotyczących podróży krajowych

W związku z wdrożeniem modułu FI TV w systemie SAP, dotyczącego rejestracji i rozliczania podróży służbowych, przedstawiamy ścieżkę obiegu dokumentów dotyczących podróży krajowych

Wniosek: 
1. Wniosek wprowadzany do systemu na Wydziale lub w Jednostce Organizacyjnej (szczegóły zawarte w instrukcji). Automatycznie tworzona jest nieobecność pracownika na czas podróży służbowej. 

2. Każdy wniosek akceptowany jest w systemie przez Przełożonego (Dziekan, Kierownik Jednostki Organizacyjnej). 
3. W zależności od źródła finansowania:

 • pula Badań/Grantów - wniosek jest akceptowany w systemie przez Zespół Badań,
 • Fundusze Unijne - wniosek jest akceptowany w systemie przez Zespół Funduszy Zewnętrznych,
 • pozostałe koszty (MPK, zlecenie) - wniosek jest akceptowany w systemie przez Zespół Kontrollingu.

6. Każdy wniosek o delegację w systemie akceptuje Kwestor. 
7. Wniosek drukujemy tylko w przypadku delegacji z zaliczką. 
8. Dokument papierowy na wyjazd służbowy z zaliczką zostanie dostarczony po podpisie Kwestora i Kanclerza do Zespołu Finansowego celem wypłaty zaliczki. 

Rozliczenie: 
1. Pracownik dokonuje rozliczenia podróży służbowej na Wydziale lub w Jednostce Organizacyjnej (szczegóły zawarte w instrukcji). 

2. Następnie drukowane są wniosek i rozliczenie podróży przez osobę wprowadzającą rozliczenie do systemu. Dokument papierowy powinien zostać podpisany przez pracownika odbywającego podróż służbową. 
3. Każde rozliczenie delegacji krajowej akceptowane jest w systemie przez Przełożonego (Dziekan, Kierownik Jednostki Organizacyjnej). 
4. W zależności od źródła finansowania:

 • pula Badań/Grantów - rozliczenie delegacji krajowej jest akceptowane w systemie przez Zespół Badań,
 • Fundusze Unijne - rozliczenie delegacji krajowej jest akceptowane w systemie przez Zespół Funduszy Zewnętrznych,
 • pozostałe koszty (MPK, zlecenie) - rozliczenie delegacji krajowej jest akceptowane w systemie przez Zespół Kontrollingu.

5. Każde rozliczenie delegacji w systemie akceptuje Kwestor. 
6. Dokument przekazywany jest do pracownika Kwestury celem zaksięgowania oraz wypłaty należności. 

Dokument papierowy delegacji krajowej jest przekazywany równolegle do ścieżki elektronicznej. 

W przypadku odrzucenia wniosku na jakimkolwiek etapie jego akceptacji, należy wyjaśnić powody odrzucenia i rozpocząć procedurę od nowa dla tego samego wniosku. 

  Aktualności

  Data dodania
  28 listopada 2013