Rewolucyjny wynalazek naukowców z UMCS

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali wynalazek, który może zrewolucjonizować środowisko pszczelarskie, przyczyniając się do polepszenia kondycji pszczelich rodzin oraz do zmniejszenia strat w produkcji miodu wynikających z niewłaściwej nadbudowy węzy przez pszczoły lub z powodu jej spływania.

Waxo - taką nazwę nosi innowacyjne, jak dotąd jedyne na świecie urządzenie do badania wosku pszczelego. Dzięki niemu można szybko, a jednocześnie w stosunkowo tani sposób ustalić jakość badanego wosku pszczelego pod kątem obecności sztucznych domieszek i ocenić jego przydatność, zwłaszcza w gospodarce pasiecznej. Właściwości naturalnego wosku są nie do podrobienia, zaś fałszowanie tego produktu może doprowadzić do wymierania rodzin pszczelich. Stworzone przez naukowców z UMCS urządzenie pomoże rozwiązać ten problem.

Zasada działania urządzenia została opisana w trzech międzynarodowych zgłoszeniach patentowych. Autorami wynalazku są pracownicy uczelni: prof. dr. hab. Mariusz Gagoś z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Marek Pietrow i dr Jan Wawryszczuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Innowacyjne urządzenie skierowane jest głównie do środowiska związanego z pszczelarstwem, gdyż z powodu powszechnego fałszowania wosku pszczelego istnieje zapotrzebowanie na metodę, która w sposób szybki i tani potrafi odróżnić wosk naturalny i wosk modyfikowany. Fałszowanie wosku stało się nagminne, ponieważ nie istnieją procedury nakazujące rutynową kontrolę jakości wosku jako surowca wprowadzanego na rynek. Wzrastająca świadomość problemu wytworzyła potrzebę kontroli wosku pszczelego obecnego na rynku.

Więcej szczegółów można pozać oglądając relację TV UMCS!

Autorom wynalazku serdecznie gratulujemy!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS prowadzi obecnie działania związane z komercjalizacją wynalazku i poszukiwaniem potencjalnych nabywców technologii. Kontakt z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1209, Lublin. Dyrektor Anna Grzegorczyk, email: anna.grzegorczyk@umcs.pl

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    15 maja 2020