Publikacja zespołu prof. Wiesława Gruszeckiego w prestiżowym czasopiśmie

Prof. Wiesław I. Gruszecki z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS opublikował najnowsze wyniki badań w czasopiśmie The Plant Cell.

Prof. Wiesław I. Gruszecki z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS, wraz z zespołem pracującym w ramach programu TEAM, finansowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej, opublikował w czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma The Plant Cell wyniki najnowszych badan dotyczących struktury aparatu fotosyntetycznego roślin oraz regulacji fotosyntezy na poziomie molekularnym. The Plant Cell, Vol. 25: 1–16, June 2013 (doi:10.1105/tpc.113.113076)

Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu !

Treść publikacji

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2013