Profesor K.I. Wysokiński członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Profesor K.I. Wysokiński członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Z przyjemnością pragnę poinformować, że prof. dr hab. Karol I. Wysokiński został wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013 – 2016. 
Profesor K.I. Wysokiński został członkiem V sekcji: "Nauki Matematyczne, Fizyczne, Chemiczne i Nauki o Ziemi"

Gratulujemy Panu Profesorowi Karolowi I. Wysokińskiemu. 

    Aktualności

    Data dodania
    19 lutego 2013