Poznaj kierunki Gospodarki Opartej na Wiedzy!

W najbliższy wtorek - 29.09.2015 r. wszyscy chętni Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami UMCS, w celu poznania kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt "Pl: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW" jest realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu są panele tematyczne, podczas których przewidziano aktywny udział szkół wyższych. W ramach wydarzenia zaplanowano:

 • prezentacje, wykłady i dyskusje na temat różnych rodzajów energii odnawialnych (energia wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz, biomasa),
 • prezentację oferty dydaktycznej w zakresie kierunków kluczowych dla Gospodarki Opartej na Wiedzy,
 • internetową grę edukacyjną pt."Gra o Prąd", opracowaną w ramach projektu,
 • prezentację badań prowadzonych przez Instytut Agrofizyki PAN,
 • pokazy na stanowiskach laboratoryjnych itp.

Spotkajmy się! 

Naszych przedstawicieli szukajcie przy stoisku promocyjnym UMCS oraz stoisku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zaprezentujemy Wam działanie skanera i drukarki 3D (dr Piotr Oleszczuk, Instytut Matematyki UMCS) pokażemy jak zbudować robota humanoidalnego (mgr Łukasz Kwaśniewicz, Instytut Informatyki UMCS) oraz zaprosimy Was do gry "Lider OZE". Będziecie również mieli możliwość zapoznania się z fizycznym aspektem energii słonecznej - wykład poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki UMCS.

Czas i miejsce spotkania:
29.09.2015 (wtorek), godz. 10:00 - 15:00
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28.

Zapraszamy! 


Program

 

  Aktualności

  Data dodania
  25 września 2015