Podsumowanie konkursu MINIATURA 1

W ramach konkursu Miniatura 1 prowadzonego przez NCN w 2017 roku, w okresie naboru wniosków, tj. od 4 maja do 10 listopada, pracownicy UMCS złożyli ogółem 62 wnioski na łączną kwotę 1 952 146,00 zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych z Wydziałów:

 • Biologii i Biotechnologii, liczba wniosków: 22, wartość wniosków: 824 040,00 zł;
 • Chemii, liczba wniosków: 15, wartość wniosków: 557 392,00 zł;
 • Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, liczba wniosków: 8, wartość wniosków: 192 701,00 zł.

Do finansowania przeszło 27 wniosków na łączną kwotę 980 000,00 zł, zgodnie z zestawieniem:

 • Biologii i Biotechnologii, liczba wniosków: 13, wartość wniosków: 517 054,00 zł;
 • Chemii, liczba wniosków: 9, wartość wniosków: 374 352,00 zł;
 • Matematyki, Fizyki i Informatyki, liczba wniosków: 2, wartość wniosków: 48 510,00 zł;
 • Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, liczba wniosków: 2, wartość wniosków: 18 795,00 zł;
 • Humanistyczny, liczba wniosków: 1, wartość wniosków: 21 289,00 zł.

Największą skuteczność w uzyskaniu dofinansowań (100%) wykazał Wydział MFiI, który złożył co prawda 2 wnioski, ale oba uzyskały akceptację.

Na tle wszystkich uczelni, które aplikowały o środki w konkursie, UMCS uplasował się na wysokiej, piątej pozycji pod względem liczby dofinansowanych wniosków. Skuteczność wnioskowania wyniosła 44%.

  Aktualności

  Data dodania
  23 lutego 2018