Otwarcie naboru wniosków w Programie im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych uprzejmie informuje o otwarciu naboru wniosków w Programie im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie ma polskiego obywatelstwa, a także od co najmniej 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. 

Termin składania wniosków upływa 23.04.2019 r.


Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2019