Ogłoszenie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Biuro ds. Badań Naukowych, Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków w najpopularniejszych konkursach ze swojej oferty.

OPUS 16

Konkurs najbardziej uniwersalny, przeznaczony dla wszystkich naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców, pokryć koszty prowadzenia badań oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą. Można również przewidzieć stypendia naukowe dla młodych naukowców. Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami dostępne jest na stronie NCN.

PRELUDIUM 16

Dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 17 grudnia 2018 r. nie będą miały stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania uzależniona jest od długości trwania projektu. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba mająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami dostępne jest na stronie NCN.

SONATA 14

Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Projekt badawczy może trwać rok, dwa lub trzy lata. Otrzymane środki można przeznaczyć na prowadzenie badań, zatrudnienie zespołu badawczego oraz zakup aparatury. Jednakże, w porównaniu z konkursem OPUS, regulamin przewiduje pewne ograniczenia w zakresie składu zespołu badawczego i kosztów zakupu aparatury badawczo-naukowej. W tej edycji zrezygnowano z przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków. Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami dostępne jest na stronie NCN.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 17 grudnia 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Ponadto przypominamy o możliwości składania wniosków w konkursieMINIATURA 2. Termin składania wniosków to: 31 grudnia 2018 r. Szczegóły można znaleźć na stronie NCN.

We wrześniu zostanie również otwarty nabór wniosków w konkursach finansowanych przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo Narodowe. Szczegóły zostaną niebawem opublikowane na stronie Ministerstwa.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Badań Naukowych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
pokój 1303 (Rektorat), tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
pokój 1302 (Rektorat), tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2018