Obrona rozprawy doktorskiej mgr Macieja Parola - 4 listopada 2022 r.

4 listopada 2022 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nr 613 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. Macieja Parola.

Temat pracy doktorskiej: „Przedłużenia holomorficzne iloczynu Hadamarda funkcji

holomorficznych.                                                                                                              

Promotor –  dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL.

Recenzenci – prof. dr hab. Piotr Liczberski, dr hab. Paweł Zaprawa.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: matematyka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 02.11.2022 r.

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

www.mfi.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2022