Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Gorgola - 12.12.2016 r.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Marka Gorgola, która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 12.30, w sali seminaryjnej nr 341 (III p., budynek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Marka Gorgola, która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 12.30, w sali seminaryjnej nr 341 (III p., budyek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. 

Temat pracy doktorskiej: "Badanie procesów fizykochemicznych w materiałach porowatych techniką spektroskopii czasów życia pozytonów".

Promotor – dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw.,
Recenzenci – prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, dr hab. Jerzy Kansy, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11.


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jerzy Kansy 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz 

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2016