Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Wójcika (28.02.2020)

28 lutego 2020 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej nr 613 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Wójcika. Temat pracy doktorskiej: „JOANNA – dwupłynowy model numeryczny częściowo zjonizowanej atmosfery Słońca".

Promotor –  prof. dr hab. Krzysztof Murawski.

Recenzenci – prof. dr hab. Michał Hanasz, prof. dr hab. Paweł Rudawy.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

www.mfi.umcs.lublin.pl

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2020