MINIATURA 2 - uruchomienie naboru wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje o uruchomieniu przez Narodowe Centrum Nauki naboru wniosków w drugiej edycji konkursu MINIATURA. Wnioski o tzw. "małe granty badawcze" można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe, takie jak: kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu konkursu.

Z dodatkowymi informacjami na temat oferty konkursowej NCN można zapoznać się na stronie NCN.

Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają również pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych:

Prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych w celu konsultacji przygotowywanych propozycji wniosków.

Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl,

Monika Kwiecień oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič oraz Dorota Samociuk – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2018