Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów - 2015/2016

Wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju naszego miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów".

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2015/2016 będą przyjmowane do 31 października br. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zasady przyznawania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.


Formularz wniosku o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”

Tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin.

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2015