Lubelski Festiwal Nauki - fotorelacja z trzeciego dnia

Przedstawiamy fotorelację oraz opisy projektów, które zostały zrealizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki podczas trzeciego dnia XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Odbywa się on w dniach 10-16 września 2022 roku w Lublinie pod hasłem „Ogrody Nauki”.

Wojna potrzeb i zachcianek

Organizatorzy: dr Anna Bednarska, dr Magdalena Skrzypiec, dr Anna Gąsior

Trzeci dzień Lubelskiego Festiwalu Nauki rozpoczął się od interesujących warsztatów dla najmłodszych. Dzieci podczas tych zajęć dowiedziały się, jakie rzeczy niezbędne są do funkcjonowania rodziny, a także na czym polegają zachcianki. Omówione zostały różnice między niezbędnymi potrzebami a chwilowymi zachciankami. Młodzi uczestnicy poznali pojęcie domowego budżetu oraz mieli okazję zaplanować domowe wydatki. W ramach warsztatu dzieci mogły także poćwiczyć motorykę małą oraz nieco rozwinąć umiejętności pracy w grupie.

Co chcesz zobaczyć, kiedy nie chcesz nic widzieć - wygaszacz ekranu

Organizatorzy: dr Monika Kotorowicz, dr Joanna Potiopa

W ramach zajęć uczestnicy mieli okazę poćwiczyć programowanie z języku Java. Podczas warsztatów młodzież poznała popularne środowisko programistyczne NetBeans dla języka Java oraz dowiedzieli się, jak działa biblioteka graficzna javax.swing do budowy aplikacji okienkowych. 

Gospodarka pod mikroskopem

Organizatorzy: dr hab., prof. uczelni Bożena Zgardzińska, dr Grzegorz Kwiatkowski

Projekt został poświęcony tematowi gospodarki z perspektywy nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Uczestnicy poznali historię, formy i funkcje pieniądza w gospodarce oraz rolę zasobów naturalnych. W ramach warsztatowych zajęć z użyciem mikroskopów cyfrowych mieli okazję przyjrzeć się banknotom, monetom, chipom kart płatniczych oraz wybranym zasobom naturalnym, które stanowią podstawę współczesnej gospodarki. Organizatorzy przedstawili, dlaczego zarówno społeczna akceptacja banknotów (lub innej formy pieniądza), jak i zabezpieczenia techniczne są potrzebne, żeby pieniądz odgrywał dobrze swoją rolę w społeczeństwie i gospodarce.

Matematyka w QR kodzie ukryta

Organizator: dr Iwona Ćwiklińska

W ramach zajęć młodzież dowiedziała się, na czym polega "magia" kodów QR, jaką rolę one pełnią, w jaki sposób powstają i dlaczego gdyby nie matematyka, nigdy nie poznalibyśmy tychże kodów. Kod QR to bowiem pierwsze litery słów z języka angielskiego Quick Response, co oznacza „szybką odpowiedź”. Został on opracowany przez japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave w 1994 roku. Podobnie jak kod kreskowy służy do kodowania znaków w taki sposób, aby bardzo szybko mogły być odczytane przez specjalne czytniki. W kodach QR można zapisać zarówno znaki numeryczne jak i alfanumeryczne z różnych alfabetów np. arabskiego, hebrajskiego, japońskiego, cyrylicy itd. Pierwotnie kody QR służyły do celów przemysłowych i transportowych. Obecnie mają bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennym, bowiem wystarczy komputer z kamerą lub telefon z wbudowanym aparatem i odpowiednią aplikacją, aby w błyskawiczny sposób rozszyfrować informację, ze zbioru kwadratowych ciemnych i jasnych modułów.

 Rachunek różnicowy i jego wykorzystanie do obliczania sum skończonych

Organizator: dr Tomasz Walczyński

Podczas tych zajęć uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, iż rachunek różnicowy jest odpowiednikiem tradycyjnego rachunku różniczkowego, ważnego działu analizy matematycznej. Rachunek różnicowy związany jest z matematyką dyskretną, która zajmuje się badaniem struktur skończonych lub co najwyżej przeliczalnych. Rachunek różnicowy opiera się na właściwościach operatora różnicy. Młodzież poznała definicję, podstawowe własności i wiele przykładów wyznaczania operatora różnicowego dla różnych funkcji. Uczestnicy doiwiedzieli się też, jaka jest definicja m-tej dolnej silni oraz m-tej górnej silni (uogólnień dobrze znanej silni). Dla operatora różnicowego zdefiniowany też został operator odwrotny (antyróżnicę, sumę), zdefiniowano również sumę nieoznaczoną i sumę oznaczoną oraz podano odpowiednie ich własności.

Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Informatyki

Organizator: mgr Bartłomiej Kotyra

Podczas tych interaktywnych warsztatów uczestnicy mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności w kluczowych dziedzinach informatyki, poznali także nowoczesne podejście do problemów z zakresu programowania i robotyki. Głównym aspektem zajęć było zapoznanie uczestników z progresywnymi technikami tworzenia oprogramowania i uniwersalnymi strukturami języków programowania. Organizator przedstawił także podstawy kodowania w języku Python.

Pokazy Słońca przez teleskop

Organizatorzy: dr hab., prof. uczelni Tomasz Kwapinski, mgr Mieczysław Paradowski, Zbigniew Rzepka, inż. Bogumił Bielak, dr Piotr Sagan

To już drugi dzień tych wyjątkowych pokazów! Każdy mógł, przy użyciu odpowiednich teleskopów, zajrzeć prosto w Słońce. W czasie pokazów trwały obserwowacje protuberancji słonecznych na skraju tarczy Słońca i na jej tle (włókna) oraz plam słonecznych. Na pokazie, do dyspozycji były dwa teleskopy i lornetka do obserwacji Słońca:

  • teleskop systemu Maksutowa na montażu paralaktycznym do obserwacji plam na Słońcu w świetle widzialnym,
  • teleskop słoneczny SolarMax firmy Coronado, wyposażony w wąskopasmowy filtr H alfa (szerokość pasma poniżej 0.07nm), przepuszczający światło czerwone w linii wodoru o długości 656.28nm i służący do obserwacji protuberancji słonecznych,
  • lornetka Celestron 20x70 BaK-4 z filtrami Baadera do obserwacji plam na Słońcu.

Wielościany ruchome

Organizatorzy: dr Magdalena Skrzypiec, dr Anna Gąsior, dr Anna Bednarska

W ramach tych praktycznych warsztatów uczestnicy poznali ciekawostki matematyczne, czyli wielościany ruchome, multistabilne i fleksory. Organizatorzy przedstawili przykładowe, gotowe modele takich wielościanów, a młodzież mogła je samodzielnie wyciąć i posklejać. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy nie tylko ćwiczyli sprawność manualną, ale również świetnie się bawili!

Matemagia w ogrodach nauki

Organizator: dr Piotr Kowalski

Wiele efektownych sztuczek magicznych nie wymaga użycia wyszukanych rekwizytów, a jedynie znajomości własności liczb i działań na nich, geometrii albo umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń. Dotyczy to także trików wykonywanych przez tak znanych iluzjonistów jak David Copperfield. Zajęcia warsztatowe, które poprowadził dr Piotr Kowalski poświęcone były ciekawym zagadkom matematycznym oraz wyjątkowo przydatnym trikom obliczeniowym, które mogą być niezwykle przydatne dla uczniów na co dzień mierzących się z zadaniami matematycznymi. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022