Konferencja: Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2017

W dniach 23-25 kwietnia w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym (ul. Rynek 20) odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja „Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2017”, organizowana przez Instytut Informatyki UMCS.

Tematyka konferencji obejmuje takie obszary informatyki jak: algorytmy i struktury danych, bio - i cyber-informatyka, grafika komputerowa, bazy danych, czy też modelowanie i symulacje komputerowe. Ten ostatni temat - modelowanie i symulacje komputerowe, w bieżącym roku stał się tematem przewodnim konferencji. Symulacje komputerowe umożliwiają tworzenie i badanie modeli złożonych zjawisk fizycznych oraz urządzeń, bez konieczności prowadzenia rzeczywistych eksperymentów lub konstruowania kosztownych prototypów. W trakcie konferencji wykład na ten temat wygłosi zaproszony gość – dr János Osán z Environmental Physics Department, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Budapest, Hungary.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań grupie młodych naukowców, rozpoczynających swoją karierę naukową. Zakładamy, że kontakty młodych polskich badaczy z zaproszonymi renomowanymi uczonymi przyczynią się do wielu ciekawych dyskusji i wymiany poglądów naukowych, a także staną się inspiracją do zajmowania się nowymi problemami.

W tym roku konferencja IBIZA 2017 przygotowywana jest wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, organizatorem konferencji naukowej „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie – POLSITA 2017”.

Konferencja IBIZA 2017 jest dofinansowana przez MNiSW w ramach projektu 624/P-DUN/2017.

Strona internetowa konferencji: www.ibiza.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Dariusz Dobrowolski
    Data dodania
    14 kwietnia 2017