Komunikat Rektora ws. sytuacji epidemiologicznej – Koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w krajach azjatyckich i we Włoszech jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

W trosce o bezpieczeństwo całej Społeczności UMCS, osobom, które w ostatnich dniach wróciły z krajów azjatyckich oraz Włoch, w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów  z osobami chorymi i same czują się dobrze) – stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną.

Jeśli w ciągu 14 dni zauważą Państwo u siebie niepokojące dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się w trybie natychmiastowym do lekarza chorób zakaźnych.

Studenci Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, zaś prowadzący zajęcia powinni w sposób elastyczny umożliwić im zaliczenie zajęć.

Pracownicy Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, którzy znajdują się grupie ryzyka i z tego powodu nie mogą świadczyć pracy, są proszeni o poinformowanie o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego.

Sprawę należy potraktować jako pilną i ważną.

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Stanisław Michałowski


Bieżące ogłoszenia oraz informacje na temat koronawirusa dostępne są na stronie:

Koronawirus - informacje

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    26 lutego 2020