Komunikat Dziekana z dnia 27.11.2020 r.

 

Komunikat Dziekana z dnia 27.11.2020 r.

 

Szanowni Państwo nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci,

Informuję, że komunikat JM Rektora z dnia 9.11.2020 r. przestaje obowiązywać w dniu 29.11.2020 r. Formalnie  funkcjonowanie Uniwersytetu w zakresie działalności dydaktycznej będzie regulować Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z dnia 16.10.2020 r.

Dopuszczalna jest więc ponownie stacjonarna forma zajęć praktycznych.

Dziekan

dr hab. Z. Korczak, prof. UMCS

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    27 listopada 2020