Immatrykulacja studentów I roku I stopnia - 1.10.2021 r.

Immatrykulacja studentów I roku I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 900 w Auli Instytutu Informatyki. Uroczystość będzie transmitowana w formie on-line.

Studenci otrzymają na konta mailowe link poprzez który będą mogli wziąć udział w uroczystości immatrykulacji.

Reprezentanci studentów, którzy zostali wybrani do immatrykulacji stacjonarnej 
i zadeklarowali swój udział proszeni są o przybycie do Instytutu Informatyki (ul. Akademicka 9, wejście od Placu Marii Curie-Skłodowskiej, sala 105, I p.) na  godz. 830.

Obowiązuje strój odświętny i maseczka.

Dziekan

dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS


Immatrykulacja studentów I roku I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (PDF)


    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    28 września 2021