II Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat - 21-22.06.18 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, w dniach 21-22 czerwca 2018 r. na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się II Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat, które będzie kontynuacją zakończonej z sukcesem ubiegłorocznej edycji. Konferencja objęta jest patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, Marszałka Województwa Łódzkiego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Programu Młodzi w Łodzi, Fundacji NANONET.
Podczas sympozjum młodzi naukowcy (dyplomanci, doktoranci) zajmujący się szeroko pojętą tematyką nanotechnologii będą mieli okazję zaprezentować wyniki swojej pracy w postaci referatów ustnych oraz posterów, a także wysłuchać wykładów zaproszonych gości. W tym roku będą to: prof. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. Piotr Kula (Politechnika Łódzka) oraz prof. Małgorzata Krzyżowska (Wrocławskie Centrum Badań EIT+).
Ważne informacje:

Rejestracja oraz nadsyłanie abstraktów do 25.05.2018 na adres: sympozjum.nanomat@chemia.uni.lodz.pl

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród dyplomantów i doktorantów (mailowo) oraz we wszystkich potencjalnie zainteresowanych jednostkach na Państwa Wydziale poprzez wywieszenie załączonego zaproszenia/plakatu na tablicach informacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny
II Doktoranckiego Sympozjum Nanotechnologii NanoMat


Zaproszenie (PDF)

Plakat (PDF)


    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2018