II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge 2018

W dniach 16-18 maja 2018 r. odbędą się II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018. Organizatorami Wydarzenia są, podobnie jak w ubiegłym roku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge to inicjatywa lubelskiego środowiska akademickiego skierowana do studentów z całej Polski, kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz kierunkach wykorzystujących systemy informacji geograficznej/przestrzennej na uczelniach wyższych różnych typów. Główną ideą Wydarzenia jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych.

Pierwsza edycja Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge, która odbyła się w maju 2017 r. zgromadziła ok. 150 osób, w tym 97 studentów reprezentujących 16 uczelni wyższych z 10 miast oraz licznych przedstawicieli środowisk akademickich i biznesu. Organizatorzy GIS Challenge w tegorocznej edycji spodziewają się ok. 200 uczestników, w tym 120 studentów oraz 80 przedstawicieli nauki i gospodarki.

Rejestracja uczestników (studentów) rozpoczęła się 15.01.2018 r. o godzinie 00:00 i potrwa do 16.03.2018 r., do godziny 23:59. Organizatorzy przewidują udział 40 Drużyn dwu- lub trzyosobowych. Szczegółowe informacje na temat przesyłania zgłoszeń oraz Regulaminu i Harmonogramu Wydarzenia dostępne są na stronie http://gischallenge.com/ oraz na profilu GIS Challenge na Facebooku (https://www.facebook.com/gischallenge). 

mgr Joanna Borowska-Pakuła

Komitet Organizacyjny

II AMG – GIS Challenge 2018

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2018