Formularze wniosków - OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, iż w systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Przygotowane wnioski należy składać najpóźniej do 15 czerwca 2018 r.

OPUS 15

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu można m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców, pokryć koszty prowadzenia badań, do których należą: oprogramowanie, materiały, usługi obce, wyjazdy, wizyty oraz można zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą. Można również przewidzieć stypendia naukowe dla młodych naukowców. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie NCN:

Konkurs OPUS 15>>

PRELUDIUM 15

Konkurs dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą posiadały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość poprowadzić projekt badawczy trwający rok, dwa lub trzy lata. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba mająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie NCN:

Konkurs PRELUDIUM 15>>

Przypominamy również, że wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. 

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowychmgr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Monika Kwiecień oraz mgr Dorota Samociuk.

Biuro ds. Badań Naukowych:

  • e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
  • Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk - pokój 1303, tel. 81 537 51 22
  • Monika Kwiecień, Paweł Mazurek - Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2018