Fizyka - rekrutacja na studia doktoranckie

Terminarz postępowania rekrutacyjnego
na studia doktoranckie z fizyki w roku akademickim 2017/2018
(od semestru letniego)

Rekrutacja na studia doktoranckie na kierunku fizyka będzie przebiegać zgodnie z następującym terminarzem:

  • Termin na rejestrację internetową kandydatów (http://irk.umcs.lublin.pl) – upływa 5.02.2018 r.
  • Termin składania dokumentów – 6.02.2018 r. (jeśli dokumenty wysłane są pocztą to muszą wpłynąć w tym terminie). Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Fizyki, pok. 601, VI piętro (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin).
  • Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 6.02.2018 r., godz.10.15. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Fizyki UMCS, pok. 613.
  • Termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego – 6.02.2018 r. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS, pok. 601.

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2018