Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w kadencji 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
informuje

Pracowników, Doktorantów 
oraz Studentów 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

że

dr hab. Zbigniew Korczak, prof. nadzw.

został wybrany

Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
na kadencję 2016-2020

       P r z e w o d n i c z ą c y
      Wydziałowej Komisji Wyborczej
       dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2016