Doktorat honoris causa UMCS dla fizyka noblisty - Prof. Franka Wilczka

Wybitny fizyk otrzyma tytuł doktora honoris causa UMCS

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Frankowi Wilczkowi - wybitnemu fizykowi, profesorowi w Centrum Fizyki Teoretycznej Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uroczystość odbędzie się 17 września 2012 r. w Instytucie Informatyki UMCS. 

O laureacie

 


 Zdjęcia z uroczystości  


 

 Prof. Frank Wilczek

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, dziekan Wydziału MFiI prof. Zbigniew Korczak oraz prof. Frank Wilczek

 

Laureat z promotorem - prof. Wiesławem A. Kamińskim

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2013