Deklaracja studenta o uczestnictwie w zajęciach w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS

Student, który chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, poza planem studiów, powinien złożyć deklarację o uczestnictwie w zajęciach w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS.

Student powinien złożyć deklarację (patrz załącznik) najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym przewidziane są zajęcia. 
Student, który chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, poza planem studiów, powinien złożyć deklarację o uczestnictwie w zajęciach w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS, najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym przewidziane są zajęcia.

W terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć student może złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa w zadeklarowanych zajęciach.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2013