Biuro Rozwoju Kompetencji - nowa jednostka UMCS

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w naszym Uniwersytecie rozpoczyna działalność Biuro Rozwoju Kompetencji. Nowa jednostka powstała w miejsce działającego dotychczas Biura Karier i będzie prowadziła działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

Powstanie Biura Rozwoju Kompetencji podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.  

Obszary działalności BRK:

 • poradnictwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe,
 • programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości
 • pośrednictwo pracy, staży i praktyk
 • organizacja praktyk poza tokiem studiów,
 • współpraca z pracodawcami (realizacja projektów rekrutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.),
 • współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy,
 • budowanie relacji oraz współpraca z Absolwentami UMCS.

Oferta BRK oparta jest na kompetencjach wysoko wykwalifikowanej kadry trenerów, doradców, terapeutów, ekspertów rynku pracy.

Szczegółowa oferta Biura znajduje na stronie: www.brk.umcs.pl

Kontakt:

Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS

ul. Sowińskiego 12/5, 20-040 Lublin

e-mail: brk@umcs.pl

tel. + 48 81 537 50 69, 81 537 50 70
https://www.facebook.com/BiuroRozwojuKompetencji/ 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz współpracy.

Zespół Biura Rozwoju Kompetencji


Oferty pracy

  Aktualności

  Data dodania
  1 czerwca 2017