Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – konkurs NAWA

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z informacjami na temat naboru wniosków do programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych, pod nazwą Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie przedsięwzięć w zakresie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej związanej z badaniami naukowymi, działalnością wdrożeniową lub kształceniem.

Warunkiem złożenia wniosku jest realizacja potencjalnego projektu w partnerstwie, w którym uczestniczyć muszą minimum trzy zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe. W projekcie mogą uczestniczyć także np. jednostki spoza sektora edukacji wyższej i badań naukowych, które mogą otrzymać status partnerów wspierających.

Podejmowane w ramach projektu inicjatywy muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju instytucji-beneficjentów programu.

Nabór wniosków przewidziany jest do 13 lipca 2018 r. Jedna instytucja może złożyć do programu tylko jeden wniosek.

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2018