“Space weather: problems and solutions” - pogoda kosmiczna, skutki i zagrożenia

31 maja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbył się popularnonaukowy wykład prof. dr. Stefaana Poedtsa (KU Leuven, Belgium oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), poświęcony pogodzie kosmicznej. Wydarzenie to zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach programu Visiting Professors in Lublin.

Pogoda kosmiczna to nic innego jak ogół zjawisk obserwowanych na Słońcu oraz w obszarze wnętrza ziemskiej magnetosfery – tj. do 50 000 km od Ziemi. Zjawiska te wykazują wiele analogii względem pogody na całej Ziemi, chodzi tu np. o zmiany intensywności wiatru słonecznego. Wskutek zmiennych zjawisk rośnie strumień wysokoenergetycznych cząstek i promieniowania wokół Ziemi. Pogoda kosmiczna ma istotny wpływ na ziemską magnetosferę, jonosferę, a w skrajnych przypadkach także i na klimat.

Zjawiska będące efektem pogody kosmicznej obserwujemy na Ziemi i w całym Układzie Słonecznym - na skutek aktywności Słońca. Od pogody kosmicznej zależy między innymi funkcjonowanie komunikacji radiowej, sieci energetycznych, a także systemów elektronicznych w kosmosie.

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2022