Zmarła Śp. Prof. dr hab. Halina Ludorowska

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 1 listopada 2017 r. zmarła

 Śp.

 prof. dr hab. Halina Ludorowska

Urodzona 12 lipca 1946 r. w Bartnikach. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1969). W 1978 r. związała się zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej pracując w Zakładzie Filologii Germańskiej przekształconym z czasem w Instytut Germanistyki, w którym przeszła wszystkie szczeble swej akademickiej kariery. W 1979 r. uzyskała stopień doktora (UAM), w 2007 r. stopień doktora habilitowanego (UMCS), w 2010 r. stanowisko profesora UMCS, a w roku 2016 tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2012 roku pełniła funkcję Kierownika Zakładu Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej i Komparatystyki, a od 2015 roku Dyrektora Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej.

Była członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

W uznaniu swoich osiągnięć naukowych i dydaktycznych otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz kilkakrotnie Nagrodę JM Rektora UMCS.

Profesor Halina Ludorowska byłą cenioną badaczką współczesnej literatury niemieckiego obszaru językowego oraz wybranych zagadnień z zakresu teorii literatury.

Odeszła od nas wspaniała Nauczycielka, Organizatorka życia akademickiego i Koleżanka.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 14.00 na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    6 listopada 2017