Zmarł śp. prof. Grzegorz Kersten

26 maja 2020 r. zmarł nagle Profesor Grzegorz Kersten, założyciel Fundacji Kerstenów, upamiętniającej życie i dorobek Jego Rodziców, Krystyny i Adama Kerstenów.
 
Urodzony 23 września 1949 r. w Warszawie, ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dawniej i obecnie Szkoła Główna Handlowa), tam też doktoryzował się w 1981 r. W okresie karnawału „Solidarności” i w stanie wojennym wspierał konspiracyjną działalność Ojca, kierującego podziemnym wydawnictwem NOW-a 2. W 1984 r. wyemigrował z żoną i dziećmi do Kanady.

Grzegorz (Gregory) Kersten stał się wybitnym badaczem o międzynarodowej renomie – teoretykiem decyzji, twórcą systemów wspomagania negocjacji i negocjacji elektronicznych. Zajmował się nie tylko teorią, lecz miał także znaczące osiągnięcia jako organizator życia naukowego. Przez wiele lat kierował sekcją INFORMS Group Decision and Negotiation (GDN), koordynował i współorganizował konferencje GDN, był założycielem InterNeg Research Center oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Group Decision and Negotiation” wydawanego przez Springera. Uczestniczył, często kierując nimi, w licznych międzynarodowych projektach naukowych. Zapraszany jako visiting professor na liczne uczelnie w różnych krajach, od ponad dwudziestu lat wykładał na Concordia University w Montrealu, w ostatnich latach na piastując stanowisko Research Chair. Inspirował kilka pokoleń badaczy. Wierzył, że ludzie z różnych kultur i środowisk mogą się porozumieć dzięki negocjacjom.

Był zapalonym narciarzem, szusował nawet po kanadyjskim lodowcu, ale największy sentyment wciąż miał do stoków tatrzańskich.

Zostawił żonę, troje dzieci, pięcioro wnucząt oraz duże grono rodziny i przyjaciół na całym świecie, w Polsce zaś także współpracowników z Fundacji Kerstenów, której byłspiritus movens. Z inicjatywy Rodziny w ramach Fundacji zostanie ustanowione stypendium Jego imienia.

***

Warto przypomnieć, że Grzegorz Kersten był synem Profesora Adama Kerstena (1930-1983), znakomitego znawcy dziejów nowożytnej Polski, związanego zawodowo z UMCS od 1955 roku. Natomiast żona Adama, a Jego matka, Krystyna Kersten (1931–2008) uchodziła za znakomitą znawczynię dziejów najnowszych. 
Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów. Spiritus movens tej wspaniałej inicjatywy był zmarły Profesor Grzegorz Kersten. Fundacja wspierała finansowo badania naszych instytutowych kolegów, a ośmiorgu doktorantom IH UMCS przyznała wartościowe stypendia (szerzej: https://kerstens.org/fundacja/ )
Ufamy, że  tak wspaniała inicjatywa jak stypendium im. Adama Kerstena będzie mogła w dalszym ciągu wypełniać swoje chwalebne cele i zadania. 
Dyrekcja IH UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2020