Zmarł Śp. dr hab. Antoni Krawczyk, prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 maja 2020 roku zmarł

Śp. dr hab. Antoni Krawczyk, prof. UMCS

Urodził się 2 czerwca 1942 r. w Starej Wsi. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem. W 1960 r. podjął studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1965-1973 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Filozofii Akademii Medycznej w Lublinie, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych podjął pracę w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Historii UMCS. Od 1978 r. związany był z kierunkiem bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, prowadzonym najpierw w ramach Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa, a od 2003 r. Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1995 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS, a w 2001 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Od utworzenia Instytutu Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Kultury i Naukoznawstwa.

Prowadził zajęcia nie tylko na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ale także na historii. Pod Jego kierunkiem 170 absolwentów uzyskało tytuł zawodowy magistra, wypromował też trzech doktorów, a dorobek publikacyjny osiągnął liczbę 200 prac.

Z pracą naukowo-dydaktyczną łączył działalność społeczną. Od 1975 r. był prezesem Uczelnianego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w UMCS.

Za liczne zasługi otrzymał Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, srebrną i złotą odznakę honorową „Zasłużonemu dla Lublina”, honorową odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”, srebrną odznaką „Zasłużonego Popularyzatora Wiedzy TWP” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pana Profesora żegnamy uznanego nauczyciela akademickiego, Osobę zasłużoną dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 maja 2020 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu przy ul. Męczenników Majdanka.  

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Humanistycznego  UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    21 maja 2020