Zmarł Profesor Marek Mądzik

Dziekan
i
Rada Wydziału Humanistycznego UMCS
z żalem zawiadamiają,
że 28 grudnia 2016 r. zmarł Profesor Marek Mądzik,
kierownik Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS (1989-2016),
prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS (1996-2002, 2005-2012).

Profesor Marek Mądzik przez ponad 50 lat był nierozerwalnie związany z Lublinem i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Urodził się 19 kwietnia 1946 r. w Zaklikowie. Studia wyższe odbył w latach 1964-1969 na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra historii.

Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1976 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Polskie inicjatywy handlowe w rosyjskich portach czarnomorskich na przełomie XVIII i XIX wieku, a stopień doktora habilitowanego w roku 1987 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku. Tytuł naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2013 r.

Na naszej Alma Mater przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej - jako asystent (1969-1976), adiunkt (1976-1988), docent (1988-1993) i profesor nadzwyczajny (1993-2016).

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1970 r.) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1987 r.). Należał do Komitetu Słowianoznawstwa PAN (1993-1999), Komitetu Badania Polonii PAN (od 1999 r.), Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Pro Georgia" (od 1991 r.) i Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Res Historica" (od 1996 r.).

Za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979). Otrzymał też kilkakrotnie Nagrodę JM Rektora UMCS.

Straciliśmy Człowieka Niezwykłego, Życzliwego Ludziom, Szczerego Przyjaciela.

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 grudnia 2016